هشت دلیل چرا داشتن عالی ثبت شرکت اینترنتی نیست کافی

یکی از مواردی که برای ثبت شرکت در دبی باید به آن توجه کنید، مدارک مورد نیاز برای این کار میباشد. شرکت های سهامی در هر حال شرکت بازرگانی محسوب می شوند حتی اگر موضوع عملیات آنها امور بازرگانی نباشد. در صورتی که تعداد شرکاء شما در شرکت بیشتر از 15 نفر باشد. چرا در […]